El CDIAP

Transparència

Dades globals de l'Atenció a 2020 CDIAP Sant Boi

Infants a 1 de gener 381
Infants a 31 de desembre 360
Infants que han iniciat l'atenció durant l'any 210
Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any 231
Total d'infants atesos 591

Els infants que han iniciat l'atenció han vingut orientats per N = 210


Població de residència de les famílies ateses per N = 591

El Sexe dels infants que han iniciat l'atenció per N=210 és:


El motiu de Consulta principal ha estat per N = 210


La seva edat a l'inici de l'atenció per N=210:

Edat en mesos

Edat en finalitzar l'atenció per N = 231:

Edat en mesos


La valoració interdisciplinar dels infants que han iniciat l'atenció a 2019 i presenten patologia per >N = 137* és:

*No inclou els infants en procés de diagnòstic a 31 de desembre de 2020 (73). Total d’infants que han iniciat l’atenció: 210.

Motius de baixa dels infants que han finalitzat l'atenció per N=231:


Durada de l'atenció rebuda al CDIAP per N = 231:

Temps en mesos

Derivació en finalitzar l'atenció al CDIAP per N = 231: