El CDIAP

Transparència

Dades globals de l'Atenció a 2022 CDIAP Sant Boi

Infants a 1 de gener 410
Infants a 31 de desembre 465
Infants que han iniciat l'atenció durant l'any 341
Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any 286
Total d'infants atesos 751

Els infants que han iniciat l'atenció han vingut orientats per:

Total: 341

Població de residència de les famílies ateses per:

Total: 751

El Sexe dels infants que han iniciat l'atenció és:

Total: 341

El motiu de Consulta principal ha estat per:

Total: 341

La seva edat a l'inici de l'atenció per:

Total: 341

Edat en mesos

Edat en finalitzar l'atenció per:

Total: 286

Edat en mesos


La valoració interdisciplinar dels infants que han iniciat l'atenció a 2022 i presenten patologia és:

*No inclou els infants en procés de diagnòstic a 31 de desembre de 2022 (87). Total d’infants que han iniciat l’atenció: 341.

Motius de baixa dels infants que han finalitzat l'atenció per:

Total: 265

Durada de l'atenció rebuda al CDIAP per:

Total: 286 (Temps en mesos)

Derivació en finalitzar l'atenció al CDIAP per:

Total: 286