Criteris d'accésEls criteris d’accés al CDIAP són els següents: 


Accedir preferiblement abans que l’infant hagi acomplert els 4 anys. 

Residir a la zona/sector (Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i la Colònia Güell).

Full de derivació a través de qualsevol dispositiu de zona relacionat amb la petita infància: pediatres, llars d’infants, escoles i hospitals o bé per iniciativa de la propia familia o tutors.

Voluntat / Implicació de la família en assistir al CDIAP (és important que els pares vulguin assistir al centre).

Tenir un motiu de consulta o demanda relacionat amb:

·         Desenvolupament motriu


·         Desenvolupament sensorial

·         Desenvolupament cognitiu

·         Comunicació i relació

·         Atenció / Conducta

·         Retard desenvolupament global

·         Llenguatge / parla

·         Desenvolupament emocional

·         Son

·         Alimentació

·         Risc biològic

·         Risc social

·         Aspectes de criança

·         Altres


L’equip de professionals del CDIAP valorarà cada una de les demandes i serà qui, amb criteris professionals, decidirà sobre la pertinència, orientació o duració de l’atenció terapèutica.

La normativa reguladora del servei obliga a prioritzar les actuacions sobre els nens menors de 3 anys i/o amb greus afectacions.