Equip

L’equip del CDIAP de Sant Boi el composen un conjunt de professionals amb una àmplia experiència en l’atenció a la petita infància i amb una gran disposició al treball interdisciplinari i a la formació continuada.

Mònica Martín

Àrea d'administració

Cristina Ferre

Àrea d'administració

Enric Berenguer

Supervisió

Jennifer Anticona

Neuropediatria

Iris Dolz

Treball Social

Natalia Pallucchini

Fisioteràpia

Begoña Echeverria

Fisioteràpia

Cristina García

FISIOTERÀPIA

Laura Pedret

FISIOTERÀPIA

Begoña Ansorena

Psicologia

Alfredo Ramos

Psicologia

Mariela Roizner

Psicologia

Mª Carmen Collado

Psicologia

Marta Gutiérrez

Psicologia

Andrea Freiría

PSICOLOGIA

Trinidad Valente

PSICOLOGIA

Pilar Foz

Logopèdia. Terapeuta.

Laura Font

Logopèdia i Psicologia

Carolina Cardona

LOGOPÈDIA