Política de qualitat - Missió

El CDIAP de Sant Boi té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a la població infantil de 0 a 6 anys que presenta dificultats i/o trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn.

Inclou quatre aspectes fonamentals: prevenció, detecció precoç, diagnòstic i intervenció terapèutica . Potencia la coordinació i la cooperació amb la xarxa d’educació, sanitària i de serveis socials per tal d’assumir una atenció global a les necessitats de l’ infant i de la seva família.

El CDIAP de Sant Boi atén les poblacions de Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i la Colònia Güell.