Què és el CDIAP?
El CDIAP de Sant Boi va ser fundat l’any 1985 per un grup de professionals de diverses disciplines: neuropediatria, logopèdia, fisioteràpia, psicologia i treball social. Des d’aleshores la seva activitat clínica s'ha desenvolupat en un marc multidisciplinari. S'atén de forma ambulatòria a nens i nenes de 0 a 6 anys, per demanda familiar, o bé derivats per sanitat, educació o serveis socials. És públic i gratuït, de caràcter universal.

Forma part de la xarxa de Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, creada i sostinguda pel Departament de treball, afers socials i família, dins la Direcció general de protecció social. És de caràcter públic i gratuït.