Què és l'atenció precoç?

És el conjunt d’intervencions assistencials i preventives, dirigides als infants fins a 6 anys, a la seva família i a l’entorn. L’ objectiu d’aquestes és donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el seu desenvolupament ja siguin de tipus físic, psíquic o sensorial, o que es troben en risc de patir-los.

La nostra tasca, inclou diversos aspectes fonamentals:
piscina


sala


jirafa