Política de qualitat - Visió

El model general de l’atenció precoç té un caràcter interdisciplinari on conflueixen les disciplines següents: neurologia, fisioteràpia, psicologia, treball social i logopèdia. Totes aquestes disciplines coincideixen a accentuar la importància de la prevenció i del caràcter precoç de la intervenció, un cop s’ha detectat un trastorn de desenvolupament o una situació de risc de patir-lo. En els primers anys de vida la major plasticitat del sistema nerviós i de la subjectivitat fan possible que les intervencions puguin influir de manera decisiva en la globalitat del desenvolupament del nen. El CDIAP de Sant Boi ha anat desenvolupant al llarg del més de 25 anys d’activitat un model propi que afegeix alguns aspectes als criteris esmentats.

Destaquem l’accent en:

  • L’atenció a la subjectivitat. Per bé que aquest es un aspecte present en l’àmbit de l’atenció precoç, entenem que ha de tenir un caràcter central per tal que l’atenció sigui veritablement global. Les afectacions dels nens, encara que tinguin una base orgànica, afecten també el subjecte que hi ha en tot nen.
  • Arrelament en el territori i en el món local. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat d’inserció en les polítiques locals. Per això participa activament en totes aquelles iniciatives que tenen com a objectiu l’atenció a la petita infància.
  • Formació continuada dins l’equip. L’equip treballa activament amb docents i supervisors externs i porta a terme un treball rigorós de lectura i anàlisi de textos, presentació de casos, supervisions individuals i institucionals. Dins la formació destaquem:
    • Recerca. Al sí de l’equip es duen a terme activitats de recerca en clínica infantil (treballs teòrics i pràctica clínica).
    • Docència. És notòria també la participació dels professionals en activitats de docència en institucions de formació. El CDIAP col·labora amb institucions com a centre de pràctiques.