Política de qualitat - Valors

 • Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
 • Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.
 • Democràcia: basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.
 • Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.
 • Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.
 • Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.
 • Prevenció: des dels diferents nivells de prevenció potenciar activitats que tenen com objectiu evitar o temperar els efectes de l´aparició d´un trastorn, dèficit o disfunció en el desenvolupament incidint en les seves causes potencials. Actuant en els diferents nivells de la prevenció: xarxa escolar, social i sanitària.
 • Priorització de recursos/objectius: establint criteris d’avaluació continua dels principals objectius a aconseguir.
 • Ocupació estable: potenciant l’ocupació del sector.
 • Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura.
 • Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal.
 • Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.
 • Implicació i participació: La política i estratègia del centre es difon dins de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.